קובץ חדש פתוח תיקייה פתוחה המכילה מגלה ארצות cmd להציל שמור כ... יציאה ערוך לבטל מוכן גזירה עותק הדבק קידוד קידוד ב- ANSI קידוד ב- UTF-8 קידוד ב- UTF-8-BOM קידוד ב- UTCS-2 BE BOM קידוד ב- UTCS-2 LE BOM ערכות תווים קירילית ISO 8859-5 KOI8-R KOI8-U Windows-1251 סינית Big5 (מסורתי) GB2312 (מפושט) Western European ISO 8859-1 ISO 8859-15 OEM 850 Windows-1252 להמיר ל ANSI להמיר ל UTF-8 להמיר ל UTF-8-BOM להמיר ל UTCS-2 BE BOM להמיר ל UTCS-2 LE BOM