כפתור הסבר כלים מימין לשמאל ...

Tooltip Position:

Top
Bottom
Left
Right